Više

Cartodb API Samo za čitanje

Cartodb API Samo za čitanje


Je li moguće generirati API-ključ u Cartodbu s dozvolom samo za čitanje?

Čini se da zadani API ključ ima potpunu kontrolu


U ovom trenutku CartoDB nudi samo jedan API ključ po korisniku koji, kako kažete, ima potpunu kontrolu.


Pogledajte video: Using the Carto SQL API